Trông

Bài viết của Hanita Trần Duyên mây, phận gió  Duyên chó, phận mèo  Duyên nào chẳng là duyên  Phận nào chẳng là phận  Ta đây cứ nhận  Lấy đâu ra lắm hận thù ghét yêu  Hận ta?  Thù người?  Ghét vật?  Yêu đời?  Muôn vạn hình tướng do người mà ra  Người là ta  MàĐọc tiếp “Trông”

Mời tham gia nhận học bổng 100%

Mời các bạn tham dự chương trình nhận học bổng 100% cho khoá “Cùng nhau trở về” hoặc “Cắt đứt phiền não” kéo dài từ 12 đến 16 tuần, khai giảng ngày 28.11.2021 Nếu quan tâm, mời bạn đọc trích lược sau nhé:“Trần Thái Tông là ông vua đầu nhà Trần, bẩm tánh hâm mộ tu Phật, gặp duyênĐọc tiếp “Mời tham gia nhận học bổng 100%”