19.1.2022 – Livestream Trò chuyện Như là (miễn phí)

Mời bạn tham dự sự kiện Livestream Trò chuyện Như là
Thời gian: 19.00 -21.00 ngày 19.1.2022
Địa điểm: trực tuyến tại Nhula.net ( Link đăng ký tại đây)

Các bạn cũng có thể theo dõi sự kiện qua kênh youtube này.

Hẹn gặp mọi người!

Đăng bởi Phan Ý Ly

Hello. I am a being that has been thru the adventure of the mind, tasting the fruits of self inflicted sufferings in various ways that were mistakened for love, success, freedom, truth and beauty. I had wokened up from the biggest dream of human mind and am now humbly here to take each moment in purity and clarity and to share this down to earth magic of being in touch with reality, to whomever interested.

%d người thích bài này: