Ngày 7.11.2021: Livestream Trò chuyện Như là (miễn phí)

Mời các bạn cùng gặp gỡ, trao đổi và trò chuyện video trực tuyến với Ly trên Như Là!

Thời gian

19:00 – 21:00 ngày 7.11.2021

Địa điểm: Diễn đàn Nhula.net

Điều kiện tham dự: Tự do

Hẹn gặp các bạn nhé!

Đăng bởi Phan Ý Ly

Hello. I am a being that has been thru the adventure of the mind, tasting the fruits of self inflicted sufferings in various ways that were mistakened for love, success, freedom, truth and beauty. I had wokened up from the biggest dream of human mind and am now humbly here to take each moment in purity and clarity and to share this down to earth magic of being in touch with reality, to whomever interested.

%d người thích bài này: