Thực hành điều tra vô ngã

Mời bạn kiểm tra xem những nương tựa bấy lâu có phải là ảo ảnh? Hãy dành cho mình một không gian yên tĩnh, không bị làm phiền. Nếu dễ ngủ gật, bạn có thể vừa thực hành, vừa đứng dậy hoặc ngồi thẳng lưng để tỉnh táo hơn. Sau 30p thực hành, nếu bạn làm đúng theo chỉ dẫn, mọi lớp mặt nạ về cái tôi ảo tưởng sẽ được chính bạn tháo gỡ. Bài thực hành giúp bạn nhận ra Tánh Biết, là khởi đầu cho sự thực tập đúng hướng.
Đây là một bài tập căn bản chỉ thẳng vào vấn đề cốt lõi nhất.Các thành viên nói gì
Theo dõi