Trắc nghiệm: Mức độ thực hành tỉnh biết của bạn

Chào bạn
Dù bạn đã thực hành tỉnh biết/ thiền lâu năm hay chưa hề có khái niệm, mời bạn thử cùng Như Là làm bài trắc nghiệm dưới đây để có thể hình dung rõ hơn về con đường mình đang đi nhé! Kết quả sẽ hiện ngay sau khi bạn hoàn thành trắc nghiệm, kéo con trỏ lên đầu trang để xem nếu bạn không thấy kết quả.
Nếu bạn muốn trao đổi, thảo luận và đặt câu hỏi, hãy tham gia cộng đồng Như Là tại Nhula.net nhé!